Werkwijze

Samen werken we
aan jouw herstel

 

Hulpvraag

In het eerste gesprek gaan we de hulpvraag verduidelijken. Tijdens de eerste kennismaking laat ik me graag leiden door wat zich aandient in het gesprek. De intake kan daarom bij iedereen anders zijn. Het komt erop neer dat we elkaar eerst leren kennen en kijken of er een klik is.

Mentaal & Fysiek

Het doel van de lichaamsgeoriënteerde therapie is het verminderen van psychische en psychosomatische klachten. De cliënt wordt ondersteund met zijn/haar weg naar meer balans in het leven en emotionele gezondheid. Zingeving, het leven leiden vanuit verantwoordelijkheid, autonomie en in verbinding, is de beoogde uitkomst. Uitgangspunt van de lichaamsgeoriënteerde therapie is dat het lichaam een spiegel
is van het functioneren van de gehele persoon en dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam, psyche en geest. De cliënt versterkt zijn / haar inzicht in deze wisselwerking en vergroot het bewustzijn van het eigen functioneren, fysiek en mentaal.

In het proces van de therapie wordt de cliënt uitgenodigd, om oude overtuigingen of conclusies los te laten en datgene waar ze op dat moment achter staan te durven toelaten. Waar negatieve patronen, blokkades of andere gebeurtenissen (zoals trauma, relatiecrisis, ziekte en/of verlieservaring) in de weg staan en de gezonde balans uit evenwicht hebben gebracht, helpt de therapie (weer) te vertrouwen in de eigen kwaliteiten, ervaringen en gevoelens. Daardoor ontstaat er ruimte voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en denkwijzen.

De lichaamsgeoriënteerde therapie is een ervaringsgerichte benadering met als startpunt de inzichten van Wilhelm Reich. Hedendaagse wetenschappelijke inzichten rondom hersenontwikkeling en ontwikkelingspsychologie worden verbonden met lichaamsbewustzijn en spiritualiteit.

Wat levert de behandeling op?

Inzicht in je klachten en persoonlijke situatie. Daarnaast krijg je tools (manieren) aangereikt om met jouw klachten om te gaan.

Cliënten geven aan dat ze zich na een behandeling gehoord voelen, heldere inzichten hebben gekregen, zich energieker voelen en bewuster keuzes voor zichzelf kunnen maken.

NU∙NNU is aangesloten bij: